• thiptida

แมลงมีพิษที่มากับสายฝน

คงจะคุ้นหน้ากันดีกับเจ้าตัวร้ายที่มาพร้อมกับหน้าฝนอยู่บ่อยๆ กับเจ้า ด้วงก้นกระดก (Rove beetle) ซึ่งจะหลายคนที่เคยสัมผัสโดนแต่ไม่เป็นอันตราย อาจเข้าใจผิดว่าแมลงชนิดนี้ไม่มีอันตรายมากแท้จริงแล้วด้วงก้นกระดกจะมีสารพิษชื่อว่า พีเดอริน (Paederin) ที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนสามารถทำลายเซลล์เนื้อเยื่อผิวหนังได้ ด้วง 1 ตัว จะมีสารพิษอยู่ในตัวประมาณร้อยละ 0.025 ของน้ำหนักตัว