top of page

จัดแสดงผลงานไฮไลต์ “นวัตกรรมการผลิตแมลงกำจัดขยะอินทรีย์” ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2563

วันที่ 10 มกราคม 2563 นำโดย ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง และดร.นรินทร์ ชมภูพวง สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา ได้รับเชิญจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อจัดแสดงผลงานไฮไลต์ “นวัตกรรมการผลิตแมลงกำจัดขยะอินทรีย์” ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จนเป็นโรงเรือนต้นแบบวิจัยแมลงอุตสาหกรรม ซึ่งในกระบวนการผลิตจะได้แมลงซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพสูง และมูลของแมลงจะกลายมาเป็นปุ๋ยอีกด้วย ในการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจาก ท่านบุญเชิด กันภัย ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563


ดู 76 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page