top of page

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ศิวิลัย สิริมังครารัตน์

สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัยด้านสร้างผลงานทางวิชาการดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page