top of page

ขอแสดงความยินดีกับนายประสงค์ ประไพตระกูล ศิษย์เก่าอารักขาพืช (กีฏวิทยา) รุ่นที่ 24
สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนายประสงค์ ประไพตระกูล ศิษย์เก่าอารักขาพืช (กีฏวิทยา) รุ่นที่ 24 ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี (ภาครัฐ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page