top of page
  • รูปภาพนักเขียนss.sunisa

โครงการลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง

อัปเดตเมื่อ 5 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน 2562 รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แบคทีเรียป้องกันไวรัส และจุลินทรีย์ต่างๆ” ในการฝึกอบรมโครงการ “ลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเพิ่มผมผลิตต่อไร่ และป้องกันโรคใบด่าง ซึ่งมีนายอำเภอครบุรี นายอำเภอหนองบุญมาก เกษตรอำเภอเสิงสาง เกษตรกร และเจ้าหน้าที่โรงงาน ในโครงการ "ลดต้นทุน UP ผลผลิต เมื่ออยู่ในวิกฤตใบด่าง" เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารพักรอเกษตรกร บริษัท อัพเวนเจอร์ จำกัด ซึ่งในภาคบ่ายเป็นการสาธิตการใช้เครื่องจักร การเตรียมดินและสาธิตการปลูก การใช้อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) พ่นสารแทนนินทางใบป้องกันแมลงหวี่ขาว ณ แปลงปลูกของ บริษัท อัพเวนเจอร์ จำกัด ในโอกาสนี้ รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน และระดับปริญญาตรี 2 คนไปศึกษาดูงาน สร้างเสริมประสบการณ์ในวงการมันสำปะหลังในครั้งนี้อีกด้วย

ข่าว : กรรณิการ์ รัตนประเสริฐศรี

ภาพ : รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล


ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page