นักศึกษาสาขากีฏวิทยา ได้รับรางวัลในกิจกรรม HACKATHON INSECT

นักศึกษาสาขากีฏวิทยาเป็นสมาชิกในทีม ได้รับรางวัลในกิจกรรม HACKATHON INSECT ซึ่งเป็นการประกวดไอเดียธุรกิจ Startup และ Prototype ซึ่งจัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 5 ตุลาคม 2562

🥇รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท - นางสาวกาญจนา ทินบุตร ชั้นปีที่4

รางวัลที่ชนะเลิศอันดับที่ 1: ผลิตอาหารเทียมเลี้ยงด้วงสาคู