นักศึกษากีฏวิทยา ชั้นปีที่ 3 ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเซตแมลง ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ

นายศุภกิตติ์ บุตชา นักศึกษากีฏวิทยา ชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเซตแมลง ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดระหว่าง วันที่ 21-24 ธันวาคม 2562