‘จิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต’

วันที่ 30-31 พ.ค. 2562 มีการจัดประชุมวิชาการ จิ้งหรีดอีสาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยมีประธานในพิธีเปิด คือ ดร. สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘จิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต’ โดย ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ “จิ้งหรีด จากครัวเรือนสู่อุตสาหกรรม”
ดู 0 ครั้ง

© 2019 by Entomology KKU Proudly created Narin Chomphuphuang